Fundusze europejskie

fundusze

Operacja mająca na celu rozpoczęcie działalności związanej z handlem hurtowym owocami i warzywami w nowym zakładzie, budowanym przy uwzględnieniu rozwiązań przeciwdziałającym zmianom klimatu, przy wdrożeniu nowego procesu związanego z detekcją metali w produktach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku magazynu chłodni, który zapewni firmie możliwość prowadzenia działalności w zakresie handlu hurtowego owoców i warzyw. Nowa inwestycja spowoduje znaczący wzrost mocy przerobowych, co przełoży się na wzrost sprzedaży produktów gotowych na rynki docelowe Unii Europejskiej. Dzięki wzrostowi powierzchni magazynowej możliwy będzie zakup surowca w większych ilościach, co poprawi pozycję przetargową wnioskodawcy. Możliwość dłuższego przechowywania przełoży się zatem na wzrost rentowności handlu i tym samym na wzrost wartości dodanej w przedsiębiorstwie.
W ramach operacji wdrożony zostanie nowy proces, którego celem jest zwiększenie jakości i bezpieczeństwa wyrobów gotowych wnioskodawcy. Do ciągu technologicznego włączony zostanie detektor metali żelaznych i nieżelaznych, którego zadaniem będzie wychwytywanie ewentualnych drobin metali.
Integralnym elementem projektu będzie instalacja kotła na biomasę oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.